• Home
 • Over ons
 • Nieuwsbrief
 • Particulier
 • Omzetbelasting
 • Español

logo

Openingstijden kantoor:

MAANDAG T/M VRIJDAG:
9.OO – 17.00 UUR
Bezoek uitsluitend op afspraak

Voor informatie of afspraak:
045-5452786

Bezoek adres:
Wallz Administraties
Putgang 5,
6461 EK Kerkrade.

Correspondentie adres:
Wallz Administraties
Postbus 289
6460 AG Kerkrade

Tel: 045-5452786
Fax: 045-5463963
E-Mail: info@drswallz.nl 

 

Wallz Administraties

Al meer dan 25 jaar het adres voor Eenmanszaak/ZZP  en  V.O.F./BV.
Tevens het adres voor Belastingaangifte particulieren.

 

drs. Sjef Wallz
ondernemersplannen
administraties/jaarverslagen
fiscale adviezen
 Maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur is hij direct bereikbaar via 06-51578551

 

Wiel Gladki/Accountmanager
loonadministraties
administraties/jaarverslagen
fiscale adviezen

Maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur is hij direct bereikbaar via 06-51210318.

 

07-07-2016
Eerste Kamer akkoord met Wet uitwerking Autobrief II

De Eerste Kamer heeft de Wet uitwerking Autobrief II na stemming met zitten en opstaan aangenomen. De richting die met de Autobrief II wordt ingeslagen leidt volgens de Kamer op termijn tot meer eenvoud, soberdere maar beter gerichte stimulering, resulterend in robuuste belastinggrondslagen.

Hoofddoelen
Voor de periode 2017 tot en met 2020 staan twee hoofddoelen van fiscaal autobeleid voorop: een stabiele inkomstenstroom voor de overheid op basis van verdedigbare en uitvoerbare autobelastingen en een wezenlijke ondersteuning van de luchtkwaliteiten klimaatdoelen op autogebied via proportionele en goed gerichte fiscale prikkels. Om die hoofddoelen te kunnen waarmaken, ziet het kabinet zich voor drie opgaven gesteld:

 • a. efficiënter sturen op klimaatwinst en intensiever sturen op luchtkwaliteit;
 • b. robuuster maken van belastinginkomsten;
 • c. vereenvoudigen van autobelastingen.
 • Veranderingen

  • Verlaging van de aanschafbelasting personenauto’s en motorrijwielen (bpm) voor 2020 met in totaal 14,7%.
  • Verlaging van 2% van de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor alle personenvoertuigen.
  • Verhoging van de mrb voor vervuilende dieselpersonenvoertuigen en dieselbestelauto’s vanaf 1 januari 2019.
  • Vermindering van het aantal bijtellingscategorieën van 4 naar 2.
  • Verlaging van het algemene bijtellingspercentage van 25 naar 22.
  • Versterking van de fiscale stimulering van vol elektrische auto’s.

  Fiscale stimulans vol elektrische auto’s
  Het kabinet heeft de ambitie dat na 2035 alleen nog auto’s verkocht worden die emissievrij kunnen rijden. Na 2050 moeten er alleen maar emissievrije auto’s rondrijden. Daarom blijft het kabinet volledig elektrisch rijden tot en met 2020 volledig stimuleren. Het bijtellingspercentage voor privégebruik van dit type zakelijk auto blijft 4%. Daarnaast hebben deze auto’s een volledige vrijstelling in de mrb en bpm.

  Voordelen plug-ins afgebouwd
  Plug-in hybride auto’s passen niet meer binnen het kabinetsbeleid om zeer zuinig rijden fiscaal te stimuleren. Het beleid is namelijk ingehaald door de techniek. Deze auto’s rijden een veel kleiner deel van hun kilometers elektrisch dan verwacht. Daarom wil het kabinet de belastingvoordelen voor plug-ins de komende jaren afbouwen.
  Vanaf 2017 gaat voor nieuwe plug-ins het algemene bijtellingspercentage van 22 gelden. Deze auto’s profiteren tot en met 2020 nog wel van een halftarief in de mrb. Zo is het voor particulieren aantrekkelijker om een tweedehands plug-in hybride auto te kopen.

  07 Jul 2016 Bron: Eerste Kamer en FiscaalTotaal

   

  01-04-2016

  VAR verdwijnt in 2016

  De VAR gaat verdwijnen per 1 mei 2016. Opdrachtnemers kunnen dan geen VAR meer aanvragen. In plaats van een VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers modelovereenkomsten gebruiken. 
   Voor verdere uitleg en modelovereenkomsten verwijzen wij naar www.belastingdienst.nl

   

  18-11-2014

  Loonheffing

  Werkkostenregeling van 2015 verplicht

  Na Prinsjesdag was het Belastingplan2015 zo goed als helder. Wat zit
  Er in de pijplijn als het gaat om de per 1 januari 2015 verplichte werkkostenregeling ?

  Invoering per 1 januari 2015.

  Het Belastingplan 2015 is een feit en maakt duidelijk dat de werkkostenregeling per 1 januari 2015 de enige regeling omtrent vergoedingen en verstrekkingen zal zijn.
  De ‘oude’ regeling die tot op heden nog mocht worden gehanteerd komt nu echt te vervallen.

  AANPASSINGEN.

  Daarnaast zitten er nog enkele voorgestelde aanpassing in de regeling.
  Deze komen voort uit overleg met vertegenwoordigers van de verschillende branches. Het gaat om de volgende aanpassingen:

  • de beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium

  ( gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen);

  • de jaarlijkse afrekensystematiek , waardoor u slechts één per jaar hoeft af te rekenen;
  • de invoering van een concernregeling;
  • de vrijstelling voor branche- eigen producten;
  • het verschil tussen vergoedingen, verstrekkingen, en terbeschikkingstellingen voor werkplek gerelateerde voorzieningen is weggenomen;
  • daling vrije ruimte van 1,5 naar 1,2% van de totale fiscale loonsom.

  Noodzakelijkheidscriterium.

  Door invoering van het noodzakelijkheidscriterium voor computers en mobiele communicatiemiddelen hoeft nu niet meer te worden aangetoond dat een computer of een grote tablet voor 90% zakelijk wordt gebruikt. Indien U als werkgever het gebruik van een dergelijk noodzakelijk acht voor de uitoefening van het werk, dan is daarmee een onbelaste fiscale verstrekking mogelijk.

   

  Stappenplan WERKKOSTENREGELING

   

  Te ondernemen actie

  Voorbeeld

  1.

  Maak een gedetailleerde lijst van uw arbeidsvoorwaarden.
  Maak hiervoor gebruik van uw administratie, arbeids­contracten, het personeelshandboek en eventuele aanvullende afspraken.
  Zo krijgt u de beschikking over een gedetailleerd overzicht met alle vergoedingen en verstrekkingen.

  Reiskosten woon-werk € 0,19 per km
  Maaltijden (overwerk) € 500,-
  Bedrijfsauto € 24.000,-
  Relatiegeschenken € 500,-
  Personeelsfeest buiten de werkplek € 1.500,-

  2.

  Deel de arbeidsvoorwaarden in aan de hand van de rubrieken Brutoloon, Intermediaire kosten, Gerichte vrijstellingen, Nihil waarderingen en lagere waarderingen en Overige vergoedingen en verstrekkingen.

  Reiskosten gericht vrijgesteld
  Maaltijden: gericht vrijgesteld
  Bedrijfsauto: brutoloon
  Relatiegeschenken: intermediaire kosten
  Personeelsfeest: overige vergoedingen en verstrekkingen

  3.

  Stel de loonsom in uw bedrijf vast en bereken de vrije ruimte: 1,5% van de loonsom (2015: 1,2%). Hierbij is de loonsom van het jaar van toepassing van belang ingevolge de informatie op Prinsjesdag. Omdat de informatie echter nog niet beschikbaar is, kunt u ook uitgaan van de cijfers 2014 omgerekend naar een heel jaar.

  Loonsom € 60.000,-
  Vrije ruimte € 900,-

  4.

  Tel uw overige vergoedingen en verstrekkingen op.

  Personeelsfeest € 1.500,-

  5.

  Bereken overige vergoedingen en verstrekkingen minus de vrije ruimte.

  € 1.500,- minus € 900,- = € 600,-.

  6.

  Bereken de eindheffing (80%) over de ­overige vergoedingen en verstrekkingen.

  € 600 x 80% = 480,-. Dit is de eindheffing ingevolge de werkkostenregeling

  7.

  Bereken wat deze vergoedingen en verstrekkingen u kostten vóór de invoering van de werkkosten­regeling.

  € 0,- (personeelsfeest was vrijgesteld)

  8.

  Bereken de extra kosten.

  € 480,- minus € 0,- = € 480,-

  9.

  Zijn deze extra kosten voor u aanvaardbaar of wilt u de regelingen aanpassen? Gebruik zo nodig de overgangs­regeling zolang de regelingen niet zijn aangepast.

   

  10.

  Uw onderneming is nu klaar voor de werkkostenregeling.

   

  Bron: Tips & Advies

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  27-01-2017

  BELASTINGAANGIFTE 2016 PARTICULIEREN

   

  Ligging kantoor:  Putgang 5, Kerkrade-Centrum tegenover overdekt zwembad D'r Pool.

  Parkeren:              op onze oprit links naast de garagedeur.

   

  De volgende stukken (indien van toepassing) dient u mee te nemen:

  1. de belastingbrief
  2. jaaropgave loon/uitkering/pensioen/buitenland (ook van echtgenote/partner)
  3. de voorlopige belasting teruggaaf 2016/ de ontvangen Zorgtoeslag 2016
  4. onze kopie van de aangifte 2015
  5. eigen huis:     
   1. gemeentelijke aanslag onroerendezaakbelasting 2016
   2. hypotheek overzicht bank: rente en hoogte lening
   3. bij nieuw huis of hypotheek verhoging ook:
    afrekening notaris / taxatierapport makelaar / provisie bank
  1. ziektekosten:
   1. rekening hulpmiddelen / medicijnen (bril niet meer)
   2. niet vergoede kosten / medisch dieet / tandarts

  Niet aftrekbaar: eigen bijdragen AWBZ en Wmo.
  Wel uitgaven voor particuliere hulp.

  1. alimentatiekosten ex-echtgenote
  2. eigen studiekosten of partner (niet van kinderen)
  3. Box3/Vermogensbelasting: Indien vermogen boven € 24437 (per volwassene) dan bankoverzichten datum 01-01-2016 meenemen
  4. Kopie jaaropgave kapitaal of spaarverzekering
  5. NIEUW: DigiD beveiligd met SMS? Dan mobiele telefoon meenemen.

   

  27-01-2016

  NIEUW:

  We verzorgen voor U bij Duitse inkomsten OOK:

  1.Invullen Bescheinigung EU/EWR

  2.Aanvraag Zulage Deutsche Rentenversichurung.
    Tegemoetkoming Nederlandse premie AWBZ/bijdrage ZFW

   
   
   

  15 -10-2012

  Omzetbelasting

  Verificatie van BTW- identificatienummer

  Als u zaken doet met het buitenland, is het zaak de btw- identificatienummers van uw afnemers regelmatig te controleren op juistheid.
  Hoe gaat dat in zijn werk?  - Waar moet u rekening mee houden?

  Het controleren van het btw- identificatienummer van uw afnemers is van belang voor het aantonen van terechte toepassing van het 0%- tarief bij zogenaamde  ‘intracommunautaire’ leveringen. Maar ook om aan te tonen dat de afnemer van een dienst ondernemer is en de heffing wordt verlegd.

  Intracommunautaire leveringen

  Nultarief. Voor toepassing van het nultarief bij intracommunautaire leveringen is vereist dat de goederen daadwerkelijk worden vervoerd naar een ander EU- land. Daarnaast is vereist dat in het EU- land van aankomst een belastbare intracommunautaire verwerving wordt verricht.
  Btw- identificatienummer. Deze verwerving wordt in het beginsel aangenomen als uw afnemer u een btw-identificatienummer verstrekt.
  Let op. Als uw afnemer geen btw- identificatienummer verstrekt, dan kunt u het nultarief niet toepassen voor u intracommunautaire levering.
  Het btw- identificatienummer van de afnemer moet worden opgenomen op de
  factuur die wordt verstrekt aan de afnemer van de goederen. Daarnaast moet u het nummer gebruiken bij uw opgaaf intracommunautaire leveringen.

  Verificatie btw- identificatienummer

  Om zekerheid te krijgen of het door uw afnemer verstrekte btw- identificatienummer juist is, kan het nummer ter verificatie worden aangeboden bij de Belastingdienst. Dit kan schriftelijk, telefonisch (0800-0543), per fax of aan de balie van het Belastingkantoor. U krijgt altijd een schriftelijke bevestiging. U kunt het nummer ook op geldigheid laten beoordelen op de volgende website:
  www.ec.europa.eu/taxation_customs/vies

  Let op. De laatste methode heeft echter geen rechtskracht. Het is daarom altijd raadzaam om een schriftelijke bevestiging te vragen van de Belastingdienst.
  Het is een kleine moeite om de Belastingdienst even te bellen. De schriftelijke bevestiging wordt automatisch verzonden.
  De eerst twee posities van het btw- identificatienummer bestaan uit de landcode.
  Daarnaast heeft ieder EU- land de code op een andere manier opgebouwd.

  Onjuist btw- identificatienummer

  Als blijkt dat u een onjuist btw- identificatienummer heeft gebruikt, dan kan dit leiden tot naheffing van btw. In een dergelijk geval wordt namelijk aangenomen dat u geen recht heeft gehad om het nultarief toe te passen. Over de levering wordt dan 21% of 6% berekend die u aan de Belastingdienst moet afdragen.

  Als u voor controle van btw- identificatienummers de VIES- website gebruikt, is het altijd raadzaam een schriftelijke bevestiging te vragen van de Belastingdienst. Het is een kleine moeite om even de Belastingdienst te bellen. De schriftelijke bevestiging wordt dan automatisch verzonden.

  Bron: tips& advies belastingen

  Nuestra oficina puede asesorar a los trabajadores españoles que trabajan en los Países Bajos acerca de:

  Ons kantoor kan Spaanse werknemers die in Nederland werken adviseren over:

   

  1. Impuesto sobre la legislación y los formularios de impuestos.

  belastingwetgeving en belastingaangifte

   

  2. La legislación social y los formularios correspondientes.

  sociale wetgeving en formulieren

   

  3. Iniciar un negocio (ZZP).

  ZZP = empresario sin personal/empleados.

  het starten van een eigen bedrijf (ZZP)
  ZZP = zelfstandige zonder personeel