• Home
 • Over ons
 • Steuer Ferienhaus
 • Particulier
 • Omzetbelasting
 • Español
 • AVG / Privacyverklaring

logo

Openingstijden kantoor:

MAANDAG T/M DONDERDAG:
10.OO – 17.00 UUR
Bezoek uitsluitend op afspraak

Voor informatie of afspraak:
045-5452786

Bezoek adres:
Wallz Administraties
HAGHENSTRAAT 16
6461 VT KERKRADE
Btw id.Nr. NL001108699B75

Correspondentie adres:
Wallz Administraties
Postbus 289
6460 AG Kerkrade

Tel: 045-5452786
E-Mail: info@drswallz.nl 

 

wallz-gladki

Wallz Administraties

Al meer dan 25 jaar het adres voor Eenmanszaak/ZZP  en  V.O.F./BV.
Tevens het adres voor Belastingaangifte particulieren.

 

drs. Sjef Wallz
ondernemersplannen
administraties/jaarverslagen
fiscale adviezen
 Maandag t/m donderdag tot 17.00 uur is hij direct bereikbaar via 06-51578551

 

Wiel Gladki/Accountmanager
loonadministraties
administraties/jaarverslagen
fiscale adviezen

Maandag t/m donderdag tot 17.00 uur is hij direct bereikbaar via 06-51210318.

 

Ferienhaus in die Niederlande und die Steuer.

Sobald man ein Ferienhaus in die Niederlande kauft/besitzt muss man Steuer zahlen.

1. Die Gemeinde Steuer über den WOZ Wert vom Haus

Jedes Jahr bekommt man von der BSGW den Steuerbescheid.
Diesen bekommen Sie automatisch mit der Post.

2. Die Vermögenssteuer (BOX 3)

Man muss jedes Jahr ein Steuerformular einreichen.
Startpunkt ist der WOZ Wert.
Eine Hypothek kann man vom WOZ Wert minderen.
Daneben gibt es einen Freibetrag von € 30.000 pro Person.

BEISPIEL:         €
WOZ Wert    250.000
Hypothek       50.000
Freibetrag      60.000  Mann/Frau
Endbetrag    140.000
Die Steuer beträgt zwischen 0,8% und 1,2% vom Endbetrag.

Unser Buro kommt Jährlich nach Roermond, zu Bert v/d Bosch.

Außerdem ist einreichen über e-mail möglich (info@drswallz.nl)

Welche Unterlagen brauchen wir?
1 Steuerbescheid von der BSGW
2 Ihre Niederländische Steuernummer/BSN
3 Hypothek-Unterlagen

Telefon: 0031-455452786

E-mail: info@drswallz.nl

 
 
 


BELASTINGAANGIFTE 2021 PARTICULIEREN

 

Ligging kantoor:  Haghenstraat 16, Kerkrade-Holz (achterkant kerk)

 

De volgende stukken (indien van toepassing) dient u mee te nemen:

 1. de belastingbrief
 2. jaaropgave loon/uitkering/pensioen/buitenland (ook van echtgenote/partner)
 3. de voorlopige belasting teruggaaf 2021/ de ontvangen Zorgtoeslag 2021
 4. eigen huis:
  1. gemeentelijke aanslag onroerendezaakbelasting 2021
  2. hypotheek overzicht bank: rente en hoogte lening
  3. bij nieuw huis of hypotheek verhoging ook:
  4. afrekening notaris / taxatierapport makelaar / provisie bank
 5. Kopie aangifte 2020
 6.  ziektekosten:
  1. rekening hulpmiddelen / medicijnen (bril niet meer)
  2. niet vergoede kosten / medisch dieet / tandarts
  3. Niet aftrekbaar: eigen bijdragen AWBZ en Wmo.
  4. Wel uitgaven voor particuliere hulp.
 7. alimentatiekosten ex-echtgenote
 8. eigen studiekosten of partner (niet van kinderen)
 9. Box3/Vermogensbelasting: Indien vermogen boven € 50.000 (per volwassene) dan bankoverzichten datum 01-01-2021 meenemen
 10. Kopie jaaropgave kapitaal of spaarverzekering
 11. NIEUW: DigiD beveiligd met SMS? Dan mobiele telefoon meenemen.

 


NIEUW:

We verzorgen voor U bij Duitse inkomsten OOK:

1.Invullen Bescheinigung EU/EWR

2.Aanvraag Zulage Deutsche Rentenversichurung.
  Tegemoetkoming Nederlandse premie AWBZ/bijdrage ZFW

3. Verzorgen Duitse aangifte

 
 
 

logo

Bron: tips & advies

Nieuw btw-nummer in 2019

Btw-nummer.
Als ondernemer voor de btw moet u uw btw-nummer vermelden op facturen aan andere ondernemers en, bij elektronische handel, ook op uw website. Omdat uw btw-nummer gebaseerd is op uw burgerservicenummer (BSN), bent u dus eigenlijk verplicht overal uw BSN te vermelden. Deze situatie bleek onwenselijk.
Als het BSN in kwaadwillende handen valt kan het mogelijk leiden tot identiteitsfraude. Het is dus beter het BSN zo min mogelijk openbaar te maken.
Tijdelijk.
Het invoeren van een compleet nieuw nummer is pas mogelijk als de Belastingdienst overgaat op een nieuw ICT-systeem. Na een onderzoek is er een tussenoplossing gevonden om de periode tot dit nieuwe systeem te overbruggen: de ‘factuurvariant’. Inde factuurvariant krijgen alle (circa1,3 mln.) eenmanszaken een nieuw btw-nummer zonder BSN voor extern gebruik. Vanaf 1 januari 2020 bent u verplicht het nieuwe nummer te gebruiken op uw facturen en op uw website.
Conversieservice.
In de interne systemen van de Belastingdienst blijft uw bestaande BSN gebaseerde nummer in gebruik. Voor situaties waarin het oude en het nieuwe nummer elkaar ‘raken’, komt er een conversieservice van het oude naar het nieuwe nummer of vice versa.
Wachten op nummer.
De Belastingdienst heeft aangegeven dat zij eind 2019 aan alle eenmanszaken een nieuw btw-nummer verstrekken.  U hoeft hiervoor niet zelf in actie te komen.
NIET VOOR BV, VOF, etc.
De btw-nummers van BV’ s , CV’ s, Vof’ s, etc. blijven onveranderd.
TIP
Eind 2019 krijgt U een nieuw btw-nummer , zonder BSN, dat u vanaf 1 januari 2020 verplicht bent te gebruiken  Pas uw administratie en praktijk hier tijdig op aan

 

 

Bron: Belastingdienst

Vanaf 1 januari 2020 verandert de huidige kleineondernemersregeling (KOR).
Vanaf dat moment kan er gekozen worden voor een vrijstelling van de BTW-plicht. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de omzet niet meer bedragen dan € 20.000,-- euro per kalenderjaar.

Gevolgen nieuwe KOR
als er gekozen wordt voor de vrijstelling , dan zijn dit de gevolgen:

-* Er wordt geen btw meer in rekening gebracht bij klanten. Dus niet expliciet vermeld.

-* De btw die andere ondernemers in rekening brengen, kan niet meer afgetrokken c.q. teruggevraagd worden bij de Belastingdienst.

-* BTW- aangifte kan achterwege gelaten worden.

 

De omzet moet echter wel nog bijgehouden worden in de administratie.
In nieuwe KOR kunnen rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en BV’s gebruik maken van de regeling.

DIT JAAR NOG AANMELDEN VOOR DE NIEUWE KLEINE ONDERSNEMERSREGELING

Met ingaan van de nieuwe regeling vervalt de huidige KOR en de ontheffing van de administratieverplichtingen. Vanaf 2020 bestaat de belastingvermindering
voor de btw niet meer.
U als klant en wij als adviseur moeten daarom vóór 20 november 2019 laten
weten of er gebruik gemaakt gaat worden van de nieuwe KOR, als U direct vanaf 1 JANUARI 2020 wilt deelnemen.

Als er nu al een ontheffing van administratieve verplichtingen is afgegeven, dan is aanmelding voor de vrijstelling niet nodig. Dit doet de Belastingdienst.
Vanaf het moment dat de klant aan de nieuwe kleineondernemersregeling deelneemt geldt deze regeling voor tenminste drie jaar.

 

Omzetbelasting

Verificatie van BTW- identificatienummer

Als u zaken doet met het buitenland, is het zaak de btw- identificatienummers van uw afnemers regelmatig te controleren op juistheid.
Hoe gaat dat in zijn werk?  - Waar moet u rekening mee houden?

Het controleren van het btw- identificatienummer van uw afnemers is van belang voor het aantonen van terechte toepassing van het 0%- tarief bij zogenaamde  ‘intracommunautaire’ leveringen. Maar ook om aan te tonen dat de afnemer van een dienst ondernemer is en de heffing wordt verlegd.

Intracommunautaire leveringen

Nultarief. Voor toepassing van het nultarief bij intracommunautaire leveringen is vereist dat de goederen daadwerkelijk worden vervoerd naar een ander EU- land. Daarnaast is vereist dat in het EU- land van aankomst een belastbare intracommunautaire verwerving wordt verricht.
Btw- identificatienummer. Deze verwerving wordt in het beginsel aangenomen als uw afnemer u een btw-identificatienummer verstrekt.
Let op. Als uw afnemer geen btw- identificatienummer verstrekt, dan kunt u het nultarief niet toepassen voor u intracommunautaire levering.
Het btw- identificatienummer van de afnemer moet worden opgenomen op de
factuur die wordt verstrekt aan de afnemer van de goederen. Daarnaast moet u het nummer gebruiken bij uw opgaaf intracommunautaire leveringen.

Verificatie btw- identificatienummer

Om zekerheid te krijgen of het door uw afnemer verstrekte btw- identificatienummer juist is, kan het nummer ter verificatie worden aangeboden bij de Belastingdienst. Dit kan schriftelijk, telefonisch (0800-0543), per fax of aan de balie van het Belastingkantoor. U krijgt altijd een schriftelijke bevestiging. U kunt het nummer ook op geldigheid laten beoordelen op de volgende website:
www.ec.europa.eu/taxation_customs/vies

Let op. De laatste methode heeft echter geen rechtskracht. Het is daarom altijd raadzaam om een schriftelijke bevestiging te vragen van de Belastingdienst.
Het is een kleine moeite om de Belastingdienst even te bellen. De schriftelijke bevestiging wordt automatisch verzonden.
De eerst twee posities van het btw- identificatienummer bestaan uit de landcode.
Daarnaast heeft ieder EU- land de code op een andere manier opgebouwd.

Onjuist btw- identificatienummer

Als blijkt dat u een onjuist btw- identificatienummer heeft gebruikt, dan kan dit leiden tot naheffing van btw. In een dergelijk geval wordt namelijk aangenomen dat u geen recht heeft gehad om het nultarief toe te passen. Over de levering wordt dan 21% of 6% berekend die u aan de Belastingdienst moet afdragen.

Als u voor controle van btw- identificatienummers de VIES- website gebruikt, is het altijd raadzaam een schriftelijke bevestiging te vragen van de Belastingdienst. Het is een kleine moeite om even de Belastingdienst te bellen. De schriftelijke bevestiging wordt dan automatisch verzonden.

Bron: tips& advies belastingen

 

 

logo

Nuestra oficina puede asesorar a los trabajadores españoles que trabajan en los Países Bajos acerca de:

Ons kantoor kan Spaanse werknemers die in Nederland werken adviseren over:


1. Impuesto sobre la legislación y los formularios de impuestos.

belastingwetgeving en belastingaangifte

 

2. La legislación social y los formularios correspondientes.

sociale wetgeving en formulieren

 

3. Iniciar un negocio (ZZP).

ZZP = empresario sin personal/empleados.

het starten van een eigen bedrijf (ZZP)
ZZP = zelfstandige zonder personeel

 

logo

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacyverklaring Wallz Administraties.

Administratiekantoor Wallz Administraties verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-voor en achternaam
-geslacht
-geboortedatum
-geboorteplaats
-adresgegevens
-telefoonnummer
-e-mailadres
-bankrekeningnummer
-BSN nummer
-overige persoons/bedrijfsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld gebruikersnaam/wachtwoord belastingdienst en/of DigiD gegevens

Bezoek website:
Onze website verzamelt geen gegevens over websitebezoekers.

Waarom wij gegevens nodig hebben:
-aangifte IB
-aangifte BTW
-aangifte LB
-aangifte VPB
-aangifte Erfbelasting
-berekenen Toeslagen
-verzorgen loonadministratie
-adviezen

Delen met anderen:
Wallz Administraties verkoopt geen gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Verwijdering mag niet in strijd zijn met de wettelijke bewaarplicht van uw gegevens.

Beveiliging:
Wallz Administraties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op:

info@drswallz.nl